Data from Umweltanalytische Produkte GmbH, Cottbus Wetterstation for January 2021

Th3-s SoilTemp 05cm (Mittel) : 0.4 deg C
Th3-s SoilTemp 10cm (Mittel) : 0.6 deg C
Th3-s SoilTemp 20cm (Mittel) : 1.3 deg C
Th3-s SoilTemp 30cm (Mittel) : 1.8 deg C
Th3-s SoilTemp 50cm (Mittel) : 3 deg C
Th3-s SoilTemp 100cm (Mittel) : 5 deg C
PR2 Theta 10cm (Mittel) : 14.2 Vol%
PR2 Theta 20cm (Mittel) : 14.8 Vol%
PR2 Theta 30cm (Mittel) : 13.6 Vol%
PR2 Theta 40cm (Mittel) : 18.9 Vol%
PR2 Theta 60cm (Mittel) : 19.5 Vol%
PR2 Theta 100cm (Mittel) : 15.1 Vol%